சீமான் – பாகம் 2

November 8, 1966 , ஐப்பசி மாதம் .. இந்த மாதத்தில் தான் அமெரிக்காவில் ரொனால்ட் ரீகன் கலிபோர்னியா கவர்னர் ஆகிறார், Gordon Ramsay எனும் புகழ்பெற்ற சமையல்காரர் பிறக்கிறார். ஆனால் இந்த நாள் பிரபலம் அடையப்போவது இவர்களால் இல்லை .  இந்த நாள் தமிழினத்திற்கே மிக முக்கியமான நாள். இந்த நாளில் தான் தமிழின தலைவன், சிந்தனை சிற்பி, சைனைடு குப்பி , ஆமைக்கறி வேந்தன், செந்தமிழன் சீமான் பிறந்த நாள். ஏசு பிறந்த அன்று…